ปรับให้เป็นปัจจุบันครั้งสุดท้าย ที่๑ กรกฎาคม 2562

NEXEL International inc. หรือ “เรา” “บริษัทเรา” จักการ https://hrtg.asia หรือ “ไซต์”

หน้าไซต์นี้จะแจ้งให้ทราบเรื่องการสะสมการใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสะสมจากผู้ใช้ไซต์นี้

บริษัทเราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้เพียงเพื่อที่จะจัดหาให้และทำให้ดีขึ้นไซต์นี้

โดยใช้ไซต์นี้ผู้ใช้จะได้ตกลงกันกับการสะสมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามนโยบายนี้

การสะสมและการใช้ข้อมูล

ระหว่างใช้ไซต์เราอยู่ เราอาจขอให้จัดหาให้ข้อมูลที่ระบุชื่อบุคคลได้ซึ่งจะใช้เพื่อติดต่อสื่อสารหรือระบุชื่อผู้ใช้

ข้อมูลที่ระบุชื่อบุคคลได้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ประกอบด้วยชื่อผู้ใช้ฯลฯ

ข้อมูลล็อก

เหมือนผู้ควบคุมไซต์อื่นๆ เราสะสมข้อมูลที่เบราว์เซอร์ผู้ใช้จะส่งเวลาผู้ใช้มาใช้ไซต์เรา “ข้อมูลล็อก”

ข้อมูลล็อกอาจประกอบด้วยข้อมูลต่างๆเช่นเกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ตของคอมพิวเตอร์ ผู้ใช้ ”ไอพี” รูปแบบเบราว์เซอร์เวอร์ชั่นเบราว์เซอร์ หน้าไซต์ที่มาใช้ เวลาและวันการมาใช้ และเวลาที่เสียบนหน้านี้และวิชาสถิติอื่นๆ

นอกจากนี้เราอาจใช้บริการบริษัทอื่นๆเช่น Google Analytics ที่จะสะสมตรวจและวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

การติดต่อสื่อสาร

บริษัทเราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้หรือข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะติดต่อกับผู้ใช้ด้วยจดหมายข่าว เอกสารการตลาดหรือการส่งเสริม

คุกกี้

คุกกี้เป็นแฟ้มที่มีข้อมูลจำนวนน้อยซึ่งอาจประกอบด้วยตัวระบุพิเษศนิรนาม

คุกกี้จะถูกส่งถึงเบราว์เซอร์ผู้ใช้จากไซต์และเก็บไว้ในจานบันทึกแบบแข็งคอมพิวเตอร์ผู้ใช้

เราใช้ “คุกกี้” เพื่อที่จะสะสมข้อมูลเหมือนไซต์อื่นๆ. ให้เบราว์เซอร์ปฏิเสธคุกกี้ทั้งหมดหรือแสดงเวลาคุกกี้จะถูกส่งก็ได้.

แต่ถ้าไม่ยอมรับคุกกี้ก็อาจใช้ไซต์ส่วนหนึ่งไม่เป็น

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้นั้นสำคัญสำหรับเราแต่ให้ทราบว่าไม่มีวิธีสื่อสารในอินเทอร์เน็ต หรือวิธีเก็บข้อมูลปลอดภัย๑๐๐เปอร์เซ็นต์. บริษัทเราตั้งใจจะใช้วิธีต่างๆที่ยอมรับได้ทางพาณิชย์เพื่อป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลผู้ใช้แต่รับประกันความปลอดภัยสมบูรณ์ไม่ได้

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลจะได้มีผล ที่๑ กรกฎาคม 2562 และจะมีผลต่อนอกจากข้อเปลี่ยนใดในอนาคตซึ่งจะได้มีๆผลทันทีตอนให้เห้นการเปลี่ยนนั้นในหน้านี้

เราก็สงวนสิทธิ์ที่จะทำใหม่หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็เลยผู้ใช้จะต้องเห็นนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้บางที. การใช้ไซต์นี้ต่อหลังเราแสกงการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลบนหน้านี้จะหมายถึงการยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นและการยอมปฎิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปลี่ยน

เมื่อเราทำการเปลี่ยนสำคัญของนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะให้ทราบผู้ใช้ดัวยที่อยู่อีเมลมที่ผู้ใช้ให้ทราบหรือแสดงข้อสังเกตสำคัญบนไซต์นี้

ติดต่อเรา

ถ้ามีคำถามใดเรื่องนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลนี้กรุณาติดต่อบริษัทเรา

Updating…
  • ไม่มีสินค้าในตะกร้า